مغایرت خرج فروش گرانول های رنگی و سیاه و سفید

J9825509211850472109 2020.08.22 16:57 조회 수 : 1

업체명 (성명) iccmgaopmnbcm@gmx.net 
촬영날짜 56-00-42 
룸 타입 / 예약시간  
이용인원  
촬영목적  
연락처 -- 
입금자명  
방문차량  
기타 문의사항  
بخاطر شهید می نبوغ بوسیله نصیب گیری از گرانول جهت تمهید روکش های کابل صاعقه اشاره کرد که نفقه های مربوطه بوسیله تولید این محصولات را درون معادل زیادی کاهش می دهد. صنعت برق از دیگر صنایع استعمال کننده گوناگون گرانول محسوب می شود. از دیگر گرانول های تک کاربرد تو این صنعتی گرانول داکت صاعقه هست که با معاون مواد اولیه منصب یک تمهید می شود. در تهیه روکش این کابل ها انواع مختلف گرانول بوسیله فرمان محزون می شود. کابل های چاق تک استفاده درون صنعتی صاعقه حاجت به روکش پلاستیکی مصون و مدل دارند.

کند کننده های گرانول، همان نعوظ که از اسمشان نیز مشهود است، برای درنگ کردن و بالا بردن انعطاف پذیری گرانول ساخته شده اند. درنگ کننده ها موادی روغنی هستند و نقطه جوش آن ها بالاست. پلیمر PVC یک پلاستیک رقیق و درشت است؛ ولی با مصرف از یواش کننده ها درنگ و انعطاف پذیر می شود. نرم کننده ها دمای احاله تیغ دار کردن ای را پایین می آورند و باعث می شوند محصولات تولید شده تو دمای پایین تیمار انعطاف زیبنده قبولی داشته باشند. یکی از پرکاربردترین یواش کننده های گرانول، روغن DOP است. بخاطر تولید محصولات پلاستیکی که نیازمند مهر و انعطاف هستند، قرین شلنگ یا انواعی از کابل ها، از این نرم کننده ها مصرف می شود.

آلودگی های مختلفی درون مواد اولیه مورد مصرف وجود دارد. شبیه تراب و لای یا روغن و چربی و یا حتی تو گاهی موارد قطعات فلزی. پاکسازی این آلودگی ها ضروری است و گاهی حاجت است غسل چندین وهله و با تنگ کردن و دقت بالا عمل شود. شستشو یکی از مراحل بسیار عمده در گرانول سازی است؛ چرا که آلودگی های موجود داخل مواد روی چونی نهایی علیه تاثیرگذار است. یکی دیگر از اقدامات رادیکال در اساس تکثیر چونی گرانول مواد بازیافتی، شستشوی مواد بازیافتی است.ترکیبات گرانول کاربردهای متنوع و وسیع ای دارند؛ بنابراین این اسلوب غم جهت بازگشت اثر وی سی به حرکت دورانی صنعتی و بی آرامی چنین کاربرد آن داخل تولیدات متنوع است.
تحول اثر وی سی به گرانول یکی از مفیدترین اقدامات داخل صنعتی پتروشیمی به حساب می آید. علل پرشمار بودن ترکیبات گرانول چیست؟
جای پا وی سی یا پلی وینیل کلراید (Poly Vinyl Chloride) یکی از کاربردی ترین و پرمصرف ترین پلیمرهایی است که داخل صنایع پتروشیمی تولید می شوند. چرا که با استفاده از ترکیبات گرانول، محصولات زیاد گوناگونی را می نبوغ تولید کرد. اسلوب حل این مشکل، بازیافت اثر وی سی با خلق کردن تغییرات ساختاری در آن و تغییر آن بوسیله گرانول است. این محصولات بی آرامی درون مصارف تخصصی و صنعتی و اندوه در سطح جامعه و اسباب زندگی انسان استعمال دارند. درون واقع معلول وی سی پلیمری است که داخل موافق عوامل مختلفی مثل حرارت، اشعه فرابنفش (UV)، ضربه و تا اینکه اکسیژن موجود در فضا آسیب پذیر است. با بود مصارف بالا و مزایای گوناگون، یکی از ضعف های اثر وی سی، توان استعمال محدود یا بوسیله عبارتی یکبار استعمال بودن آن است. یکی از اقداماتی که داخل فرآیند بازیافت و تبدیل پی وی سی به گرانول عمل می شود، برطرف کردن انقراض ها و محکمی ساختار پلیمر است.
از عموم شکست های پی وی سی که داخل تغییر به گرانول برطرف می شوند عبارتند از:
• آسیب پذیری نسبت بوسیله حرارت: مثل بسیاری از محصولات دیگر پتروشیمی، دما روی ترکیب و ساختار اثر وی سی نیز واکنش گذاشته و انگیزه تبدیل لباس آن می شود. داخل امتداد این ورق به دلایل و لزوم استعمال از این ترکیبات، مزیت های این محصولات و معرفی فدایی از بنیانی ترین گوناگون ترکیبات گرانول می پردازیم.
دلایل استفاده از ترکیبات گرانول
همان نعوظ که گفته شد، اثر وی سی پلیمری کاربردی است اما انقراض ها و ویژگی هایی همچنین دارد. یکی از ویژگی های معلول وی سی، استعداد استعمال محدود آن است. ترکیبات گرانول بسیار متنوع و پرشمارند. برای برطرف کردن این ضعف، از افزودنی های برقرار کننده استعمال می شود.
• آسیب پذیری نسبت به اکسیژن: پی وی سی تا اینکه در برابر اکسیژن هوا همچنین احساساتی است. • آسیب پذیری نسبت به ضربه: پی وی سی داخل طبق ضربه و فشار آسیب پذیر است. در روند تغییر این پلیمر بوسیله گرانول، افزودنی هایی بوسیله فقره می رود که مانع از تخریب مواد بر پی حرارت می شود.
• آسیب پذیری نسبت به اشعه فرابنفش (UV): اشعه فرابنفش تلالو خورشید، پیاده شدن روی بافت پلیمر پی وی سی خاصیت سلبی دارد. غم چنین گستره کاربرد ترکیبات گرانول بسیار است و این نوع ترکیبات پرشمار و مختلف هستند. دلیل آن نیز استفاده از افزودنی های گوناگون تو فرایند تغییر PVC بوسیله گرانول است. در فرآیند تحول پی وی سی بوسیله گررانول، ترکیبات مستقر کننده به این پلیمر افزوده می شود تا پایداری آن نسبت بوسیله اکسیژن والاتر برود.
استعمال از ترکیبات گرانول چه ضرورتی دارد؟
تو یک کلام، ضرورت دگرگونی PVC بوسیله گرانول داخل دو عامل کلی خلاصه می شود: 1) انفراد ها و ضعف های پلیمر PVC 2)گستره کاربرد ترکیبات گرانول پیاده شدن جای پا افزودنی ها
همان نعوظ که گفته شد PVC محدودیت داخل کاربرد و شکست ها و آسیب پذیری های واریته دارد. با افزودن موادی کوچکتر عنوان طاسی «مقاوم کننده» به پلیمر، از تخریب آن درون موافق اشعه فرابنفش محافظت می شود. مزیت های ترکیبات گرانول
تغییر PVC به گرانول مزیت های چشمگیری دارد و به همین دلیل است که ترکیبات گرانول پرشمار هستند. افزودنی های متنوع به خشکی امدن روی شکل، انعطاف پذیری و رنگ محصول اثر گذاشته و گستره وسیعی از محصولات را برای تولید کننده به ارمغان می آورند. به همین دلیل کاربرد از این پلیمر آسیب پذیر و نامقاوم، مقرون بوسیله نفع تراشیدن. این ترکیبات نبوغ دگرگونی به محصولات بسیار گشاد ای را دارند و موارد کاربردشان بیش کثرت و متنوع است.
2)افزایش ایستادگی و انعطاف: با توجه به پایداری و انعطاف پذیری پایین و آسیب پذیری بالای پلیمر نخستین PVC، با تکثیر ترکیبات افزودنی شبیه نرم کننده ها می استعداد مقاومت و انعطاف پلیمر را افزایش انصاف. ترکیبات گرانول گستره کاربرد وسیعی دارند. با تحول PVC بوسیله گرانول و اضافه کردن افزودنی های متنوع بوسیله آن، مقاومت پلیمر محور اعلی رفته و قابلیت استعمال آن اعلی می رود. از پلاستیک تک استفاده تو ارسی محزون تا کابینت های آشپزخانه و شکل هایی که پهلو تن می کنید، همگی مگر موارد استعمال گرانول هستند. بوسیله این ترتیب اندوه استفاده آن گسترده تیز می شود و غم پایداری آن افزودن می یابد.
3)حفظ هوا زیست و نفع جویی: https://rabinpolymer.com/granule/ یکی از رادیکال ترین مزایای مصرف از ترکیبات گرانول آن است که علت بازیافت PVC و محصولات پلاستیکی با بازده اوج می شود. داخل دنباله چند مورد از رادیکال ترین انواع این ترکیبات معرفی کردن می شوند:
• نرم کننده ها: یکی از رادیکال ترین ترکیبات گرانول، یواش کننده ها هستند. بازیافت PVC بوسیله گرانول اندوه از این آسیب بوسیله فضا زیست جلوگیری کرده و اندوه بنیان ساز صرفه جویی اقتصادی می شود.
گوناگون ترکیبات گرانول
پیش از این گفته شد که ترکیبات گرانول کاربردها و مصارف مختلف و گوناگونی دارند. پلاستیک حجم عریض ای از زباله های تولیدی را تشکیل می دهد و بخاطر فضا زیست همچنین زیاد زیان بخش است. بنابراین پس از دگرگونی PVC بوسیله گرانول بخاطر تولید محصولات نرم از آن استفاده می شود.
• روان کننده ها: گویا کننده ها از عموم ترکیبات خاص گرانولی به احصائیه می آیند. داخل ادامه به مزیت های بنیانی کاربرد از این جنس ترکیبات می پردازیم:
1)نبوغ استفاده داخل انگیزه تولید محصولات مختلف: شاید عمده ترین دلیل پرشمار وجود داشتن ترکیبات گرانول همین باشد. دگرگونی PVC بوسیله ترکیبات گرانولی، ضمن اضافه مقاومت پلیمر، باعث می شود موارد استعمال آن همچنین افزایش یابد. این خیساندن گرانولی از پلیمر در طبق گرمی و اکسیژن نگهداری می یواش.
خلاصه
بوسیله موجب محدودیت ها و انقراض های انواع PVC، بازیافت و دگرگونی آن بوسیله گرانول راهکاری هوشمندانه در صنعت پتروشیمی به احصائیه می جوی. PVC نرمی مطلوب را ندارد و نمی توان از آن بخاطر تولید محصولات کند استعمال کرد. دلیل این موضوع، مصرف از افزودنی هایی است که مقاومت و انعطاف پلیمر را ارتفاع می برند و مصرف آن را گسترده پر حرارت می کنند. علاوه کنار این ها، کاربرد از این ترکیبات موجب نفع جویی و معاون بوسیله حفظ کردن محیط زیست همچنین می شود. این افزودنی ها سبب کاهش گرانروی گرانول تو حالت مذاب و کاهش آسیب های ناشی از حرارت می شوند.
• محکم کننده ها: قائم کننده ها، افزودنی هایی هستند که مصرف نگهدارنده و محافظتی دارند. محصولات بسیاری را می استعداد با استعمال از ترکیبات پرشمار گرانول تولید کرد.

댓글 0

번호 제목 글쓴이 날짜
공지 올리브스튜디오에 방문해주셔서 감사합니다 :) 올리브스튜디오 2018.01.28
공지 예약글을 남기신 후, 예약금을 입금해주셔야 스케줄표에 게시될 수 있습니다. 입금순으로 예약이 완료되는 점 양해부탁드립니다 :) 올리브스튜디오 2018.01.28
» مغایرت خرج فروش گرانول های رنگی و سیاه و سفید J9825509211850472109 2020.08.22