خاصیت نحوه فروش گرانول کنار مقدار علیه

J9825509211850472109 2020.08.06 23:54 조회 수 : 13

업체명 (성명) iccmgaopmnbcm@gmx.net 
촬영날짜 26-00-90 
룸 타입 / 예약시간  
이용인원  
촬영목적  
연락처 -- 
입금자명  
방문차량  
기타 문의사항  
مواد ابتدایی پیش از ورود به وسیله گرانول ساز، باخبر این وسیله های خشک کن می شودن تا تازگی آن ها کمتر شود و از مشکلاتی که ذکر شد پیشگیری شود. البته استعمال از وسیله های خشک کردن همچنین شرایط و نکات خصوصی به خود را دارد. بوسیله انگیزه کاهش تری موجود درون مواد بدوی تا پیمانه امکان، از وسیله هایی خصوصی خشک کردن استفاده می شود.

چرا که با استفاده از ترکیبات گرانول، محصولات بیش واریته را می قابلیت تولید کرد. ترکیبات گرانول کاربردهای مختلف و عریض ای دارند؛ بنابراین این روش غصه سبب بازگشت پی وی سی به چرخه صنعت و بی آرامی چنین استعمال آن تو تولیدات متنوع است.
دگرگونی اثر وی سی به گرانول یکی از مفیدترین اقدامات تو صنعت پتروشیمی به احصائیه می آید. علل پرشمار وجود داشتن ترکیبات گرانول چیست؟
جای پا وی سی یا پلی وینیل کلراید (Poly Vinyl Chloride) یکی از کاربردی ترین و پرمصرف ترین پلیمرهایی است که درون صنایع پتروشیمی تولید می شوند. طرز محلول این مشکل، بازیافت اثر وی سی با ایجاد تغییرات ساختاری در آن و تحول آن بوسیله گرانول است. یکی از محدودیت های پی وی سی، نبوغ استفاده محدود آن است. با بود مصارف ارتفاع و مزایای گوناگون، یکی از ضعف های پی وی سی، استعداد استعمال محدود یا بوسیله عبارتی یکبار مصرف بودن آن است. در واقع جای پا وی سی پلیمری است که در برابر عوامل مختلفی قرین حرارت، اشعه فرابنفش (UV)، ضربه و تا اینکه اکسیژن موجود تو فضا آسیب پذیر است. درون دنباله این صفحه به دلایل و لزوم استفاده از این ترکیبات، مزیت های این محصولات و معرفی کردن برخی از مهم ترین انواع ترکیبات گرانول می پردازیم.
دلایل مصرف از ترکیبات گرانول
همان طور که گفته شد، جای پا وی سی پلیمری کاربردی است ولی شکست ها و محدودیت هایی همچنین دارد. با افزودن موادی دامن نشانی کلی «مقاوم کننده» بوسیله پلیمر، از خرابکاری آن درون برابر اشعه فرابنفش نگهداری می شود. ترکیبات گرانول متجاوز مختلف و پرشمارند. تو مسئله تغییر این پلیمر بوسیله گرانول، افزودنی هایی بوسیله امر می جوی که عایق از تخریب مواد پهلو جای پا دما می شود.
• آسیب پذیری نسبت بوسیله اشعه فرابنفش (UV): اشعه فرابنفش پرتو خورشید، به خشکی امدن روی بافتن پلیمر معلول وی سی تاثیر سلبی دارد. تو فرآیند تغییر جای پا وی سی بوسیله گررانول، ترکیبات منیع کننده به این پلیمر افزوده می شود تا پایداری آن نسبت به اکسیژن اعلی برود.
کاربرد از ترکیبات گرانول چه ضرورتی دارد؟
در یک کلام، لزوم تغییر PVC بوسیله گرانول درون دو عامل کلی تلخیص می شود: 1) محدودیت ها و انقراض های پلیمر PVC 2)گستره مصرف ترکیبات گرانول کنار جای پا افزودنی ها
همان نعوظ که گفته شد PVC فردی درون استفاده و انقراض ها و آسیب پذیری های گوناگونی دارد. • آسیب پذیری نسبت به ضربه: معلول وی سی داخل برابر ضربه و تنگ کردن آسیب پذیر است. این محصولات هم در مصارف تخصصی و صنعتی و اندوه تو سطح جامعه و افزار عمر انسان استفاده دارند. بوسیله همین دلیل مصرف از این پلیمر آسیب پذیر و نامقاوم، مقرون به نفع زدودن. با دگرگونی PVC به گرانول و افزودن کردن افزودنی های متنوع به آن، پایداری پلیمر محور اعلی رفته و قابلیت استعمال آن والاتر می جوی. بی قراری این طور گستره استفاده ترکیبات گرانول بیش است و این جنس ترکیبات پرشمار و متنوع هستند. مزیت های ترکیبات گرانول
دگرگونی PVC به گرانول مزیت های چشمگیری دارد و بوسیله همین دلیل است که ترکیبات گرانول پرشمار هستند. برهان آن نیز کاربرد از افزودنی های گوناگون تو فرایند تحول PVC بوسیله گرانول است. یکی از اقداماتی که داخل فرآیند بازیافت و تحول معلول وی سی بوسیله گرانول عمل می شود، برطرف کردن شکست ها و استقامت ساختار پلیمر است.
از عموم شکست های اثر وی سی که داخل دگرگونی بوسیله گرانول برطرف می شوند عبارتند از:
• آسیب پذیری نسبت به دما: شبیه بسیاری از محصولات دیگر پتروشیمی، حرارت روی اختلاط و ساختار اثر وی سی همچنین نفوذ گذاشته و انگیزه تحول شکل آن می شود. ترکیبات گرانول گستره کاربرد وسیعی دارند. افزودنی های متنوع پهلو روی شکل، انعطاف پذیری و اثر جزیی دشت اثر گذاشته و گستره وسیعی از محصولات را برای تولید کننده به ارمغان می آورند. این ترکیبات توان تبدیل بوسیله محصولات زیاد گشاد ای را دارند و موارد کاربردشان بسیار بی شمار و متنوع است.
2)افزودن مقاومت و انعطاف: ____ ______ با توجه به مقاومت و انعطاف پذیری پایین و آسیب پذیری بالای پلیمر اولیه PVC، با افزودن ترکیبات افزودنی مشابه یواش کننده ها می استعداد پایداری و انعطاف پلیمر را افزایش عدل. بوسیله این تزیین حزن مصرف آن گسترده پر حرارت می شود و غم ایستادگی آن اضافه می یابد.
3)حفظ کردن فضا زیست و صرفه جویی: یکی از عمده ترین مزایای استفاده از ترکیبات گرانول آن است که علت بازیافت PVC و محصولات پلاستیکی با بازده ارتفاع می شود. درون ادامه به مزیت های عمده کاربرد از این نوع ترکیبات می پردازیم:
1)قابلیت استفاده تو علت تولید محصولات مختلف: شاید اساسی ترین برهان پرشمار وجود داشتن ترکیبات گرانول همین باشد. بخاطر برطرف کردن این ضعف، از افزودنی های استوار کننده مصرف می شود.
• آسیب پذیری نسبت بوسیله اکسیژن: پی وی سی تا اینکه داخل مقابل اکسیژن هوا همچنین حساس است. بازیافت PVC بوسیله گرانول هم از این آسیب بوسیله هوا زیست جلوگیری کرده و غصه بن ساز صرفه جویی اقتصادی می شود.
گوناگون ترکیبات گرانول
پیش از این گفته شد که ترکیبات گرانول کاربردها و مصارف مختلف و گوناگونی دارند. PVC نرمی مطلوب را ندارد و نمی استعداد از آن بخاطر تولید محصولات کند استفاده کرد. پلاستیک ظرفیت فراخ ای از خاکروبه های تولیدی را تشکیل می دهد و بخاطر فضا زیست همچنین زیاد مضر است. درون دنباله چند تک از رادیکال ترین گوناگون این ترکیبات معرفی می شوند:
• درنگ کننده ها: یکی از بنیادی ترین ترکیبات گرانول، کند کننده ها هستند. بنابراین پس از تحول PVC بوسیله گرانول برای تولید محصولات نرم از آن استعمال می شود.
• رسا کننده ها: رسا کننده ها از یکسره ترکیبات اختصاص گرانولی به احصائیه می آیند. این ترکیب گرانولی از پلیمر تو موافق گرمی و اکسیژن حراست می یواش.
خلاصه
بوسیله جهت انفراد ها و انقراض های انواع PVC، بازیافت و تغییر آن بوسیله گرانول راهکاری هوشمندانه درون صنعتی پتروشیمی به شمار می رود. از پلاستیک مورد کاربرد در ملکی محزون تا کابینت های آشپزخانه و شکل هایی که پیاده شدن تن می کنید، همگی مگر موارد استفاده گرانول هستند. برهان این موضوع، مصرف از افزودنی هایی است که ایستادگی و انعطاف پلیمر را بالا می برند و کاربرد آن را وسیع تر می کنند. تغییر PVC بوسیله ترکیبات گرانولی، ضمن اضافه پایداری پلیمر، باعث می شود موارد استفاده آن همچنین افزایش یابد. علاوه بر این ها، استعمال از این ترکیبات سبب صرفه جویی و دستیار به حفظ کردن هوا زیست نیز می شود. این افزودنی ها جهت کاهش گرانروی گرانول درون حالت مذاب و کاهش آسیب های شاگرد از دما می شوند.
• سفت کننده ها: مستقر کننده ها، افزودنی هایی هستند که کاربرد نگهدارنده و محافظتی دارند. محصولات بسیاری را می نبوغ با مصرف از ترکیبات پرشمار گرانول تولید کرد.

댓글 0

번호 제목 글쓴이 날짜
공지 올리브스튜디오에 방문해주셔서 감사합니다 :) 올리브스튜디오 2018.01.28
공지 예약글을 남기신 후, 예약금을 입금해주셔야 스케줄표에 게시될 수 있습니다. 입금순으로 예약이 완료되는 점 양해부탁드립니다 :) 올리브스튜디오 2018.01.28
» خاصیت نحوه فروش گرانول کنار مقدار علیه J9825509211850472109 2020.08.06
1 نحوه فروش گرانول همدستی رابین پلیمر 9720914483174677623 2020.07.15