نحوه فروش گرانول همدستی رابین پلیمر

9720914483174677623 2020.07.15 02:27 조회 수 : 593

업체명 (성명) d.fdchgaenknga@peacemail.com 
촬영날짜 22-00-66 
룸 타입 / 예약시간  
이용인원  
촬영목적  
연락처 -- 
입금자명  
방문차량  
기타 문의사항  
فروش گرانول, https://rabinpolymer.com/granule/. 1) کند کننده گرانول نخستین: این سنخ از کند کننده ها با کمال مطلوب منیع کردن و ماندگاری بیشتر پلیمر استفاده می شود. نرم کننده های این قسمت قسمت کردن کنار پی عواملی مشابه گرما، معلول مایعات و مواردی که کنار روی بافت پلیمر اثرگذار هستند از ماده استثنا نمی شوند. در خراج تو مقابل طیف سزاوار سرزنش توجهی از عوامل آسیب زا منیع هستند. انحلال پذیری یواش کننده های نخستین با اثر وی سی سازگار است. یکی از مشهور ترین و پرکاربرد ترین درنگ کننده های اولیه، چربی DOP است.

علل پرشمار وجود داشتن ترکیبات گرانول چیست؟
اثر وی سی یا پلی وینیل کلراید (Poly Vinyl Chloride) یکی از کاربردی ترین و پرمصرف ترین پلیمرهایی است که در صنایع پتروشیمی تولید می شوند. با بود مصارف بلندی و مزایای گوناگون، یکی از انقراض های اثر وی سی، نبوغ کاربرد محدود خواه بوسیله عبارتی یکبار استفاده بودن آن است. روش محلول این مشکل، بازیافت معلول وی سی با خلق تغییرات ساختاری داخل آن و دگرگونی آن به گرانول است. ترکیبات گرانول کاربردهای متنوع و عریض ای دارند؛ بنابراین این وضع اندوه موجب بازگشت پی وی سی بوسیله دوچرخه صنعتی و اندوه چنین کاربرد آن تو تولیدات متنوع است.
تبدیل معلول وی سی به گرانول یکی از مفیدترین اقدامات تو صنعتی پتروشیمی به شمار می آید. چرا که با استفاده از ترکیبات گرانول، محصولات بیش گوناگونی را می توان تولید کرد. این محصولات هم در مصارف تخصصی و صنعت و حزن در سطح اجتماع و افزار عمر انسان استفاده دارند. ترکیبات گرانول زیاد مختلف و پرشمارند. داخل دنباله این ورقه بوسیله دلایل و ضرورت استفاده از این ترکیبات، مزیت های این محصولات و معرفی کردن برخی از عمده ترین انواع ترکیبات گرانول می پردازیم.
دلایل استعمال از ترکیبات گرانول
همان طور که گفته شد، اثر وی سی پلیمری کاربردی است اما انقراض ها و فردی هایی همچنین دارد. یکی از انفراد های پی وی سی، توان استعمال محدود آن است. در واقع معلول وی سی پلیمری است که درون مقابل عوامل مختلفی مانند حرارت، اشعه فرابنفش (UV)، ضربه و حتی اکسیژن موجود داخل فضا آسیب پذیر است. یکی از اقداماتی که داخل فرآیند بازیافت و تغییر جای پا وی سی به گرانول ارتکاب می شود، برطرف کردن شکست ها و محکمی ساختار پلیمر است.
از جمله شکست های پی وی سی که درون تحول به گرانول برطرف می شوند عبارتند از:
• آسیب پذیری نسبت بوسیله دما: متشابه بسیاری از محصولات دیگر پتروشیمی، حرارت روی اختلاط و ساختار جای پا وی سی همچنین نفوذ گذاشته و سبب تغییر شکل آن می شود. تو روند دگرگونی این پلیمر بوسیله گرانول، افزودنی هایی بوسیله فرمان می رود که مانع از خرابکاری مواد بر اثر حرارت می شود.
• آسیب پذیری نسبت به اشعه فرابنفش (UV): اشعه فرابنفش پرتو خورشید، به خشکی امدن روی بافت پلیمر جای پا وی سی نفوذ کردن سلبی دارد. با افزودن موادی دون عنوان کلی «قرص کننده» بوسیله پلیمر، از خرابکاری آن تو طبق اشعه فرابنفش مراقبت می شود.
• آسیب پذیری نسبت به ضربه: جای پا وی سی در موافق ضربه و ضیق آسیب پذیر است. بخاطر برطرف کردن این ضعف، از افزودنی های محکم کننده استعمال می شود.
• آسیب پذیری نسبت به اکسیژن: پی وی سی حتی تو طبق اکسیژن محیط نیز حساس است. درون فرآیند تحول اثر وی سی بوسیله گررانول، ترکیبات قرص کننده به این پلیمر افزوده می شود تا مقاومت آن نسبت به اکسیژن والاتر برود.
مصرف از ترکیبات گرانول چه ضرورتی دارد؟
درون یک کلام، ضرورت تغییر PVC بوسیله گرانول در دو عامل طاسی خلاصه می شود: 1) انفراد ها و شکست های پلیمر PVC 2)گستره استعمال ترکیبات گرانول پهلو پی افزودنی ها
همان طور که گفته شد PVC محدودیت داخل استعمال و شکست ها و آسیب پذیری های گوناگونی دارد. به همین برهان مصرف از این پلیمر آسیب پذیر و نامقاوم، مقرون بوسیله نفع تراشیدن. با تحول PVC به گرانول و افزایش کردن افزودنی های مختلف بوسیله آن، ایستادگی پلیمر پایه بالاتر رفته و استعداد کاربرد آن اعلی می رود.
غم چنین گستره کاربرد ترکیبات گرانول زیاد است و این جنس ترکیبات پرشمار و متنوع هستند. برهان آن نیز استعمال از افزودنی های گوناگون درون فرایند تبدیل PVC به گرانول است. افزودنی های متنوع کنار روی شکل، انعطاف پذیری و فام محصول معلول گذاشته و گستره وسیعی از محصولات را بخاطر تولید کننده به ارمغان می آورند.
مزیت های ترکیبات گرانول
دگرگونی PVC به گرانول مزیت های چشمگیری دارد و به همین دلیل است که ترکیبات گرانول پرشمار هستند. درون دنباله بوسیله مزیت های بنیانی استعمال از این جنس ترکیبات می پردازیم:
1)نبوغ استعمال داخل جهت تولید محصولات مختلف: شاید مهم ترین دلیل پرشمار وجود داشتن ترکیبات گرانول همین باشد. ترکیبات گرانول گستره مصرف وسیعی دارند. از پلاستیک تک استعمال تو موزه پژمان تا کابینت های آشپزخانه و لباس هایی که به خشکی امدن تن می کنید، همگی جز موارد مصرف گرانول هستند. این ترکیبات قابلیت دگرگونی بوسیله محصولات زیاد وسیع ای را دارند و موارد کاربردشان بسیار کثرت و متنوع است.
2)تکثیر پایداری و انعطاف: با توجه بوسیله ایستادگی و انعطاف پذیری پایین و آسیب پذیری بالای پلیمر ابتدایی PVC، با اضافه ترکیبات افزودنی مثل بطی ء کننده ها می توان ایستادگی و انعطاف پلیمر را افزودن عدالت. بوسیله این نظم غصه کاربرد آن گشاد تر می شود و غم مقاومت آن افزایش می یابد.
3)حفظ کردن محیط زیست و صرفه جویی: یکی از بنیادی ترین مزایای مصرف از ترکیبات گرانول آن است که جهت بازیافت PVC و محصولات پلاستیکی با بازده ارتفاع می شود. پلاستیک ظرفیت گشاد ای از خاشاک های تولیدی را تشکیل می دهد و بخاطر فضا زیست نیز زیاد مضر است. بازیافت PVC به گرانول بی آرامی از این آسیب به فضا زیست جلوگیری کرده و تیمار اساس ساز نفع جویی اقتصادی می شود.
انواع ترکیبات گرانول
پیش از این گفته شد که ترکیبات گرانول کاربردها و مصارف مختلف و واریته دارند. محصولات بسیاری را می توان با استفاده از ترکیبات پرشمار گرانول تولید کرد. تو دنباله چند مورد از بنیانی ترین انواع این ترکیبات معرفی کردن می شوند:
• بطی ء کننده ها: یکی از عمده ترین ترکیبات گرانول، کند کننده ها هستند. PVC مهربانی مطلوب را ندارد و نمی قابلیت از آن بخاطر تولید محصولات درنگ مصرف کرد. بنابراین پس از تغییر PVC بوسیله گرانول بخاطر تولید محصولات بطی ء از آن استفاده می شود.
• گویا کننده ها: روان کننده ها از جمله ترکیبات خاص گرانولی به حساب می آیند. این افزودنی ها انگیزه کاهش گرانروی گرانول در حالت مذاب و کاهش آسیب های ناشی از گرمی می شوند.
• استوار کننده ها: پایدار کننده ها، افزودنی هایی هستند که استعمال نگهدارنده و محافظتی دارند. این اختلاط گرانولی از پلیمر داخل طبق حرارت و اکسیژن محافظت می یواش.
اختصار
به موجب محدودیت ها و ضعف های انواع PVC، بازیافت و تحول آن بوسیله گرانول راهکاری هوشمندانه داخل صنعت پتروشیمی به شمار می رود. تغییر PVC به ترکیبات گرانولی، ضمن افزودن مقاومت پلیمر، باعث می شود موارد مصرف آن نیز اضافه یابد. برهان این موضوع، مصرف از افزودنی هایی است که پایداری و انعطاف پلیمر را اوج می برند و مصرف آن را فراخ مرطوب می کنند. علاوه کنار این ها، مصرف از این ترکیبات جهت صرفه جویی و دستیار بوسیله حفظ کردن هوا زیست نیز می شود.

댓글 0

번호 제목 글쓴이 날짜
공지 올리브스튜디오에 방문해주셔서 감사합니다 :) 올리브스튜디오 2018.01.28
공지 예약글을 남기신 후, 예약금을 입금해주셔야 스케줄표에 게시될 수 있습니다. 입금순으로 예약이 완료되는 점 양해부탁드립니다 :) 올리브스튜디오 2018.01.28
2 خاصیت نحوه فروش گرانول کنار مقدار علیه J9825509211850472109 2020.08.06
» نحوه فروش گرانول همدستی رابین پلیمر 9720914483174677623 2020.07.15