حقوق مهندسی و مهندس ناظر

ChristenaMcNally85 2022.04.05 15:22 조회 수 : 0

업체명 (성명) christenamcnally@t-online.de 
촬영날짜 45-00-48 
룸 타입 / 예약시간  
이용인원  
촬영목적  
연락처 -- 
입금자명  
방문차량  
기타 문의사항  

مجری ذیصلاح ساختمان یکی از عناوین شغلی محسوب می شود که در جامعه وجود دارد. ساختمان در دسته مواردی قرار می گیرد که با جان و مال افراد جامعه به صورت مستقیم در ارتباط است. به شرطی که رابطه علّی و سببی بین ضرر وارده و فعل زیانبار حادث شده از طرف عامل و عوامل ذیربط موجود و مستقیم باشد و سبب مؤخر دیگری ,انتساب فعل زیانبار به سبب مقدم را قطع نکرده باشد. سوال ۱۰۰ : در یک ساختمان سه طبقه و دارای کلاً سه واحد مسکونی با متراژهای متفاوت واحدی که دارای قدرالسهم حدود ۴۰% از کل است درخواست قلع و قمع بنای استخر موجود در حیاط را کرده است و استناد کرده به اینکه ۱- استخر در نقشه های ثبتی و شهرداری نیست و ۲-اینکه زمانیکه بقیه از استخر استفاده میکنند ایشان از حق استفاده از حیاط مشاعی محروم میشود. چنانچه مجری صاحب صلاحیت حق الزحمه یک سال خود را به طور یکجا در ابتدای قرارداد اخذ نموده باشد و سپس بر اساس ماده ۴ موجبات فسخ قرارداد حاکم شودو به تقاضای مجری ذیصلاح فسخ قرارداد اعلام گردد مجری موظف است مانده حق الزحمه خود را به تناسب مدت زمان سپری شده از قرارداد محاسبه نموده و اضافه مبلغ دریافتی را به مالک مسترد نماید.


حال اگر پنج سال دیگر این ساختمان بر اساس آتش سوزی از بین برود، شما به عنوان مسئول فنی به دادگاه خواسته می شوید. به بیان بهتر قانون معتقد است که استفاده از مجری ذیصلاح ساختمان به عنوان مدیر اجرایی ساختمان می تواند امنیت اجرایی و کلی ساختمان را تا حدود زیادی تامین کند. البته یادتان باشد که این رقم بر اساس قانون به صورت حداکثری تعیین شده است. مسئله مهمی که وجود دارد این است که عملا طرفین بر اساس برگه مهندس مجری می دانند که حیطه کاری مشخصی دارند. به شرکت مهندسی که صلاحیت اجرا را داشته باشد، مجری حقوقی میگویند و برگهای که از طرف چنین شرکت هایی ارائه میگردد، برگه مجری حقوقی نام دارد. نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که عملا بعد از ساخت ساختمان و تحویل آن به کارفرما مسئولیت مجری ذیصلاح ساختمان نسبت به آن ساختمان تمام نمی شود و همچنان این مسئولیت ادامه دار است. اما اگر آن ها یک بار نگاه قانون در مورد مسئولیت های مجری ذیصلاح ساختمان را بدانند، احتمالا دیگر این چنین پیشنهاد هایی را قبول نمی کردند. همانطور که قانون عنوانی برای شخصیت حقیقی یا حقوقی مدیر یا مجری ساخت یک ساختمان در نظر گرفته، مسئولیت های آن را نیز تعریف کرده است.


از این رو قانونگذار با استفاده از تعریف یک شخصیت حقیقی یا حقوقی به عنوان مجری ذیصلاح ساختمان سعی کرده است اجرا و هماهنگی میان اجزای مختلف ساخت یک ساختمان را در بهترین شکل ممکن قرار دهد. به عنوان مثال اگر جریان گذری نرمال در مدار 10 آمپر باشد، ما برای این مدار به یک فیوز مینیاتوری با ظرفیت 15 آمپر نیاز داریم. جدول شماره 5 - حدود صلاحیت دفتر اجرای ساختمان و ظرفیت اشتغال آن در هر برش زمانی. مطابق جدول شماره (1) مجاز به فعالیت میباشند. مجریان حقوقی در پایه های ۳ ، ۲ و ۱ می توانند علاوه بر ظرفیت پیش بینی شده در جدول شماره ۱ فعالیت اجرایی ساختمان ، با اضافه نمودن اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال و با رعایت حدود صلاحیت آنان به عنوان عضو هیات مدیره یا شاغل تمام وقت در شرکت و با استفاده از جدول شماره ۲ و با در نظر گرفتن هر امتیاز ، معادل ۲۰۰ مترمربع ظرفیت خود را به ترتیب ۲۰۰۰۰ ، ۶۰۰۰۰ و ۱۲۰۰۰۰ مترمربع افزایش داده و از وزارت مسکن و شهرسازی مجوز دریافت نمایند. گرفت و مهندسان پایه ۳ نمیتوانند بیشتر از صلاحیت و ظرفیت خود کار بگیرند .


بیشتر بخوانید : گرفتن انشعاب گاز چه شرایطی دارد؟ مسئله ای که وجود دارد این است که برخی از انواع مجری ذیصلاح ساختمان این پیشنهاد را قبول می کنند. یعنی این که طرفین می توانند بر اساس توافق، قراردادی به قیمت های پایین تری امضا کنند. بر اساس ماده 33 قانون نظام مهندسی ایران، مجری ذیصلاح ساختمان یک شخصیت حقیقی یا حقوقی است که مسئولیت فنی، نظارتی و … و همینطور تامین و یا تائید نیروی انسانی ماهر مورد نیاز کارگاه برعهده او می باشد. از وظایف مهندسی ناظر بررسی و تائید مصالح و مواد پروژه از نظر انطباق با نیاز و طرح و استانداردها و مقررات ملی و کیفیت آنهاست . درصورتیکه ناظر این مورد را گزارش نکند بهمنزله تائید اجرای ساختمان توسط مجری صاحب صلاحیت بوده و درنهایت اگر حادثهای رخ دهد، میتوان انتظار داشت به دلیل عدم حضور مجری درصدی از تقصیر را به ناظر داده و همچنین مالک نیز به خاطر عدم استفاده از افراد باصلاحیت اجرا، درصد بیشتری از سهم مجری را به خود اختصاص خواهد داد.


مجری ساختمان موظف است که تمامی اتفاقات فنی ساختمان را زیر نظر بگیرد و آن را عینا به مهندس ناظر و کارفرما گزارش دهد. نکته مهمی که باید آن را به خاطر داشته باشید این است که عملا مجری ذیصلاح ساختمان مسئولیت های مختلفی بر عهده دارد و این مسئولیت ها می تواند بار قانونی سنگینی ایجاد کند. تاکید بر تهیه نقشه های عین اجرا توسط مجری . بررسی تطابق عملیات اجرایی با نقشه های تایید شده شهرداری. ثانیاً: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه 99 مورخ ماده 7 از فصل سوم و بند 19ـ1ـ9 از فصل ششم مبحث دوم آییننامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی؛ در خصوص الزام مالکان متقاضی ساختمان به انعقاد قرارداد با مجری جهت اجرای کلیه عملیات ساختمانی را خلاف قانون تشخیص و حکم به ابطال آن مواد مغایر با قانون صادر فرموده است که این رأی تأکیدی بر آراء سابقالصدور هیأت عمومی است مضاف بر دادنامههای ذکر شده؛ اخیراً دادنامه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1790 مورخ 1397/9/6 نیز از حیث خواسته و موضوع شکایت با شکوائیه اینجانب تطابق کامل دارد که طی دادنامه مذکور بند (و) تصمیم کارگروه چهار نفره استان گلستان در خصوص الزام به انعقاد قرارداد با مهندس مجری ابطال شده است.


5) در ساختمانهایی که مجری حضور ندارد، وظیفه مجری بر عهده کیست؟ از تست های متداولی که ما در پروژه ها استفاده می کردیم، تست با مایعات نافذ ( تست PT) و تست با دستگاه التراسونیک (تست UT) است. مصالح با کیفیت و مطابق با نقشههای فنی استفاده کند. بر اساس این پروانه اشتغال، این فرد می تواند با کارفرما وارد قرارداد شود به عنوان مدیر و مجری اصلی پروژه ساختمانی کار خود را آغاز کند. تدقیق در مواد مختلف قانونی دلالت آشکار بر این دارد که وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان وفق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (بویژه بند ۵و ۸ مادّۀ ۱۵ و ۳۵) و شهرداری ها وفق نصّ صریح مواد ۱و۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، شهرک و روستا مصوب ۱۳۸۴/۱۰/۱۴ عهده دار نظارت حاکمیّتی بر ساخت و ساز شهری و چگونگی انجام خدمات مهندسی توسط اعضای سازمان استان بوده و مهندس ناظر به عنوان یک مسئول خصوصی عهده دار مسئولیّت دوگانه است با این توضیح که هم باید نظارت بر ساخت و ساز مجری داشته عملکرد وی را به کارفرما منعکس کند و هم به نهادهای نظارتی و این مسئولیّت برگرفته از مواد ۳۳و ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، تبصرۀ ۷ مادّۀ ۱۰۰ قانون شهرداری و مواد ۱۰، ۲۱۹ و ۲۳۱ قانون مدنی می باشد.


با این حال نظارت بر روند ساخت و ساز و اتفاقاتی که در حین ساخت برای ساختمان و کارگران بیفتد بر عهده مهندس ناظر است. مسئله ای که وجود دارد این است که عملا مجری ذیصلاح ساختمان بعد از کارفرما مسئول اصلی ساخت ساختمان محسوب می شود. بر این اساس، مهندسی که مشخصات وی در برگه تعهد مجری ثبت شده است (مهندس مجری حقیقی) مسئولیت ساخت و ساز را بر عهده دارد. با توجه به اینکه در مورد پروژه های بزرگ (بالای 4000 متر) برگه تعهد مسئولیت سازنده ساختمان باید از نوع حقوقی باشد، روی ما حساب کنید. برگه مجری حقوقی که توسط یک شرکت واجد صلاحیت تکمیل و امضا میشود. در اصل سرپرست کارگاه، شخصی حقیقی است که مدیریت ساخت و ساز را انجام میدهدو سرپرست کارگاه ساختمانی توسط پیمانکار پروژه انتخاب میشود. شخصیت جواد طوری در فیلم نامه شما تعریف شده است که انگار باید تمام اتفاقهای سخت و غیر قابل تحمل برای او پیش بیاید و در پایان نیز سربلند از همه این اتفاقها بیرون آید. برای مثال راهنمایی کارمندان و کارگران برای ورود و خروج کارگاه، نظارت به تامین مصالح، پیگیری امور اداری کارگاه و اموری از این دست بر عهده سرپرست که همه باعث تسریع روند ساخت و ساز خواهد شد.


چون در اموال مشاعی ,حق همه شرکا در ذره ذره های مال منتشر و جاری است ومیزان قدر السهم ,اثری در استفاده از مشاعات برابر مواد قانونی ایجاد نمیکند . بنابراین از نظر مراجع قانونی بعد از کارفرما باید مجری ذیصلاح ساختمان در برابر قانون حاضر شود و پاسخگو باشد. از طرف دیگر مجری ذیصلاح ساختمان به نوعی نماینده قانون در اجرای فنی ساخت ساختمان محسوب می شود. همچنین طرف کارفرما نیز بر اساس این برگه می تواند انتظارات خود از مهندس مجری را بیان کند. برای راحتی در انجام امور اداری معمولاً شهرداری ها برگه هایی به شکل فرم منتشر می کنند و از مالکان می خواهند جهت صدور پروانه ساخت آن برگه ها را به مهر و امضای مهندسان مربوطه برسانند. با درنظر گرفتن به این موضوع پیگیری های مهندسان عضو سازمان های نظام مهندسی و نامه های صادر شده از جهت این سازمان ها و همچنین مقرراتی که سوی مهندسان ناظر برای بکارگیری مجری به مالکان و سرمایه گذاران تکلیف می گردد دلیل شده است تا درزمان ماههای اخیر تقاضاهای زیادی برای برگ تعهد مجری در بازار ساخت و ساز بوجود بیاید . برگ مجری ذیصلاح، تعهد وجود یک مجری کار بلد و کارآمد در سازه را تایید میکند.


ولی مهندسان مجری محترم قبل از صدور برگ تعهد اجرا باید مطالعات ویژه ای در حوزۀ مسئولیت ها و اختیارات خود داشته باشند تا فعالیت حرفه ای در این زمینه برای ایشان ایجاد آسیب و خسارت ننماید . سوال ۷۳ : operating executor (https://virgool.io) اگر مدت تعهد نظارت مالک با ناظر به اتمام برسد و پروژه به اتمام نرسیده باشد آیا مالک میتواند با ناظر قبلی تمدید نکند و درخواست ناظر جایگزین نماید؟ مهندس ناظر موظف است مهارت فنی عوامل اجرایی مجری را بررسی و در صورت عدم انطباق مهارت با نیاز میتواند از مجری درخواست تغییر نفر یا نفرات کند و مجری موظف است اقدام نماید . 3. ناظر نمیتواند با مالک ساختمان رابطه مالی داشته یا منافعی در پروژه تحت نظارت داشته باشد. مهندس ناظر ساختمان با همکاری مالک و مجری باید برنامه زمانبندی اجرای کار که مشخص کننده مراحل اجرایی و زمان شروع و پایان آن تهیه و تنظیم نماید. پیمانکار ساختمان به فرد یا شرکتی گفته میشود که با سازمان یا شخصی دیگر قرارداد (کنترات) امضاء میکند تا پروژههای مشخص را طبق نقشهها و مشخصات مورد توافق اجرا نماید.


ابعاد تابلو توسط سازمان نظام مهندسی تعیین میشود. چنانچه مواردی نیز در نحوه انجام وظایف محوله به مجریان وجود داشته باشد، باید توسط سازمان نظام مهندسی احصا و در هیات چهار نفره طرح و مرتفع شود. رفع اختلاف نظر بین سایر ناظران و مجری، مطابق بند 16-4 مبحث دوم، چنانچه در حین اجرای عملیات ساختمان در خصوص رعایت مقررات ملی، اجرای نقشه ها و مشخصات فنی و… 3. در خصوص عقبنشینی حصار کارگاهی، املاک جنوبی بعد از اتمام سقف آخر موظف به عقبنشینی و آزادسازی گذر عمومی هستند و املاک شمالی نیز پس از اجرای سقف اول موظف به آزادسازی کامل سطح اشغالشده گذر عمومی هستند. 16-3) در صورتیکه صاحبکار پس از عقد قرارداد و قبل یا پس از صدور پروانه ساختمانی و یا قبل یا پس از شروع عملیات ساختمانی ، از ادامه کار ساختمانی و یا ادامه کار با مجری صرفنظر نماید ، هیچیک از پرداختها به مجری قابل برگشت نمیباشد . این فرد یا شخصیت حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت راه و شهرسازی است. نکته مهم دیگر که باید بدانید این است که وزارت راه و شهرسازی برای ارائه مجوز کسب و کار به عنوان مجری ذیصلاح ساختمان، توجه خاصی به تجربه و مدرک تحصیلی فرد اقدام کننده دارد.

댓글 0

번호 제목 글쓴이 날짜
공지 올리브스튜디오에 방문해주셔서 감사합니다 :) 올리브스튜디오 2018.01.28
공지 예약글을 남기신 후, 예약금을 입금해주셔야 스케줄표에 게시될 수 있습니다. 입금순으로 예약이 완료되는 점 양해부탁드립니다 :) 올리브스튜디오 2018.01.28
47518 Drain Repairs - How To Make Your Own Drain Repairs Moses21S601478017 2022.06.02
47517 How To Perform Drain Repairs In Your Home CarmelaJewett0493 2022.06.02
47516 Drainage Survey Using CCTV Camera Equipment CarmelaJewett0493 2022.06.02
47515 What Is A Drain Survey? Moses21S601478017 2022.06.02
47514 Pc Tv Software Download For Free Dolores43098010874616 2022.06.02
47513 How To Clear Blocked Sinks At Home ZUTAntonio718374 2022.06.02
47512 How To Fix Blocked Drains GwenSkillern3257531 2022.06.02
47511 How To Prevent Blocked Drains GwenSkillern3257531 2022.06.02
47510 Causes Of Blocked Drains ZUTAntonio718374 2022.06.02
47509 Access Database Getting Started Guide Katlyn212128787659 2022.06.02